O mnie

Jacek Adam Wyciślok – Specjalista Psychoterapii Uzależnień (certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1845), Instruktor Terapii Uzależnień (certyfikat PARPA nr 230) i magister pedagogiki resocjalizacyjnej.

Profesjonalną pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym zajmuję się od 2004. Przez 14 lat pracowałem w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Altermed” w Katowicach. Obecnie przyjmuję prywatnie w NZOZ „Lambda”, Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 61 i w Centrum Rozwoju Umysłu „MIND” w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 7/1.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową zarówno z osobami uzależnionymi, jak i współuzależnionymi. Organizuję różne szkolenia i prowadzę wykłady w tematyce uzależnień i współuzależnienia. Mam też kilkuletnie doświadczenie pracy z młodzieżą i dziećmi, gdzie w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, współpracowałem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Problem uzależnienia i współuzależnienia znam nie tylko z uczelni, ale i z autopsji.  Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale w kontakcie indywidualnym gotów jestem podzielić się własnymi doświadczeniami.

Close Menu