Oferta i cennik

Moja praca psychoterapeutyczna oparta jest w nurcie poznawczo-behawioralnym, a bazuje na popularnej w naszym kraju Integracyjnej Psychoterapii Uzależnień koncepcji prof. Jerzego Mellibrudy, stosowanej w większości – by nie powiedzieć, że we wszystkich – ośrodkach i poradniach uzależnień w naszym kraju. Powyższą psychoterapię szeroko uzupełniam lub w niektórych uzasadnionych przypadkach w ogóle zastępuję elementami logoteorii i logoterapii Victora E. Frankla, psychoterapii egzystencjalnej w wydaniu Irvina D. Yaloma, filozofii Anonimowych Alkoholików (program Minnesota – 12 Kroków AA) i duchowości ignacjańskiej (12 Kroków AA jest zdumiewające podobne do tzw. Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli – notabene, bardzo ciekawa propozycja terapii). Przede wszystkim jednak jestem praktykiem i potrafię na tyle wsłuchać się w klienta by wspólnie z Nim znaleźć najlepsze rozwiązanie i odpowiedni rodzaj terapii.

Podstawową ofertą prowadzonej przeze mnie prywatnej praktyki jest zindywidualizowany program psychoterapii uzależnień nakierowany na abstynencję i naukę życia bez alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych. W przypadku nadużywania alkoholu, w uzasadnionych przypadkach, tzn. niezdiagnozowaniu zaawansowanego uzależnienia (wg najnowszych kryteriów DSM-5) i jeszcze kilku innych uwarunkowań, można spróbować terapii nastawionej na ograniczenie picia i/lub redukcję szkód wynikających z nadużywania alkoholu.

Kolejną ofertą jest zindywidualizowana psychoterapia dla osób współuzależnionych, w tym osób z tzw. syndromem DDA (dorosłe dziecko alkoholika/ów). W ramach takiej psychoterapii klienci uzyskują przede wszystkim wsparcie i pomoc w wyrwaniu się sideł chorych zależności rodzinnych. Pomoc ta polega na uzyskaniu podstawowej wiedzy na temat uzależnień, funkcjonowania osoby uzależnionej i współuzależnionej, wiedzy na temat funkcjonowania rodziny, w której jedna osoba lub więcej jest uzależniona, zobaczenia detali swojego uwikłania w chore zależności oraz stworzeniu osobistego planu radzenia sobie w konkretnej sytuacji współuzależnienia.

Sesja psychoterapii indywidualnej kosztuje 120 zł i trwa około 50÷60 min. Terapia par kosztuje 150 zł i trwa tyle samo. Ilość sesji terapeutycznych i częstotliwość spotkań wynika z obranego przez klienta celu i z stworzonego wspólnie z nim indywidualnego planu psychoterapii.

Na każdy rodzaj sesji należy umawiać się telefonicznie lub e-mailem.

Close Menu