Oferta i cennik

Oferta i cennik

OFERTA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB UZALEŻNIONYCH BĄDŹ ZDRADZAJĄCYCH OBJAWY UZALEŻNIENIA

Podstawową ofertą prowadzonej przeze mnie prywatnej praktyki terapeutycznej wynikającą bezpośrednio z mojego profilu wykształcenia (resocjalizacja), jest pomoc rodzicom i/lub opiekunom, a nawet całym rodzinom osób uzależnionych, czy też zdradzających objawy uzależnienia, z którymi wspólnie zamieszkują i które uważają, że same nie wymagają terapii, bądź z sobie wiadomych tylko przyczyn, takiej terapii podjąć nie chcą. Chcą natomiast pomóc swojemu dorastającemu czy też już dorosłemu dziecku, a nie wiedzą, jak to zrobić.

Często bowiem pomoc ta polega na korekcie wcześniejszych, niejednokrotnie błędnych oddziaływań wychowawczych. Błędy wychowawcze są nieuniknione i prawie zawsze pojawiają się – NIE ZE ZŁEJ WOLI rodziców/opiekunów, ale na wskutek własnej, często niezawinionej niewiedzy w tej materii. Choć też trzeba przyznać, że czasami jest to ewidentnie wynik pewnych zaniedbań wychowawczych, np. nadopiekuńczości, liberalnego podejścia do wychowania, braku komunikacji w rodzinie, ecc.

Spotkania mają głównie charakter psychoedukacyjny, na których zostanie w pierwszej kolejności zbadana aktualna sytuacja życiowa rodziny, na bazie której wspólnie stworzymy plan działania. Plan ten klienci będą próbować wdrażać w swoje życie i na kolejnych spotkaniach omawiać, co udało się zrobić, a co nie. Wtedy wspólnie dokonujemy odpowiednich korekt i na bieżąco monitorujemy, jak na nowe zachowania rodziców/opiekunów, reaguje osoba uzależniona. Oczywiście w każdej chwili do tych oddziaływań może być włączona osoba uzależniona, o ile wyrazi taką wolę.

Rodzice bądź opiekunowie uzyskają oczywiście również praktyczną wiedzę o innych miejscach, gdzie mogą i czasami wręcz powinni szukać pomocy.

Spotkania i sesje terapeutyczne mogą również odbywać się w mieszkaniach i domach osób zainteresowanych. Czasami bywa to nawet nieodzowne.

Pomoc osobom, które nie chcą się leczyć z uzależnienia jest bardzo trudna i w niektórych przypadkach kończy się – nie porażką rodziców/opiekunów, takiej osoby – ale porażką samej osoby uzależnionej. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za decyzje dorosłej osoby, która nie jest ubezwłasnowolniona!

Nie znaczy to, że nie uda się tej osobie pomóc później. Najważniejsze jednak jest to, żeby nie ustawać i że taka osoba na pewno odczuje podjęte wobec niej nowe działania, choć może nie być to na razie widoczne.

TRZEBA JEDNAK ZAWSZE PRÓBOWAĆ.

NIE MOŻEMY BYĆ OBOJĘTNI NA CIERPIENIE WŁASNE I DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

 

LECZENIE WSPÓŁUZALEŻNIENIA – OFERTA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Kolejną ofertą jest zindywidualizowana psychoterapia dla osób współuzależnionych, w tym osób z tzw. syndromem DDA (dorosłe dziecko alkoholika/ów), bądź DDU (dorosłe dziecko uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych niż alkohol i chorych zachowań). W ramach takiej psychoterapii klienci uzyskują przede wszystkim wsparcie i pomoc w wyrwaniu się sideł chorych zależności rodzinnych. Pomoc ta polega na uzyskaniu podstawowej wiedzy na temat uzależnień, funkcjonowania osoby uzależnionej i współuzależnionej, wiedzy na temat funkcjonowania rodziny, w której jedna osoba lub więcej jest uzależniona, zobaczenia detali swojego uwikłania w chore zależności oraz stworzeniu osobistego planu radzenia sobie w konkretnej sytuacji współuzależnienia. Terapia przebiega w czterech etapach, które zostają wprowadzane w odpowiednim czasie:

1. Zdobywanie orientacji we własnej sytuacji życiowej;

2. Zmiana destrukcyjnych zachowań;

3. Zmiana systemu przekonań utrwalających współuzależnienie;

4. Zmiana destrukcyjnych schematów osobowościowych.

Oczywiście klientki/ci zawsze mogą w każdym momencie zdecydować na którym etapie chcą ją zakończyć!

Psychoterapia polega na wspólnym stworzeniu planu terapii i regularnym jego realizowaniu i monitorowaniu postępów. Nie wszystkie cele, które klientka bądź klient założy sobie, że osiągnie, będą możliwe bez psychoterapii grupowej – trzeba mieć tego świadomość. Aczkolwiek, w przypadku współuzależnienia czasami nie jest dobrze zaczynać od razu z tzw. grubej rury i psychoterapia indywidualna – szczególnie na pierwszym etapie terapii – zupełnie wystarcza.

 

LECZENIE UZALEŻNIEŃ – OFERTA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Dla osób uzależnionych proponuję zindywidualizowany program psychoterapii uzależnień nakierowany na abstynencję i naukę życia bez alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych oraz szkodliwych zachowań. Terapia obejmuje zasadniczo dwa etapy: podstawowy – praca nad zatrzymaniem używania danej substancji psychoaktywnej i/lub szkodliwego zachowania i pogłębiony – praca nad porządkowaniem swojego życia i przygotowywanie do podejmowania nowych wyzwań życiowych.

Pierwszy etap terapii jest trudny i nie zawsze da się go osiągnąć bez pomocy grupy, a czasami trzeba nawet skorzystać z detoksykacji i usług stacjonarnych placówek. W każdym bądź razie terapia polega na wspólnym stworzeniu planu terapii i regularnym jego realizowaniu. Do terapii, w odpowiednim czasie, proponuję – o ile jest taka możliwość – zaprosić osobę, z którą klient żyje. Całość oddziaływań psychoterapeutycznych jest w miarę elastyczna, w tym rozumieniu, że nie sądzę, by dyrektywne i sztywne podejście do mechanizmów uzależnienia, było dobrym rozwiązaniem.

Myślę, że oferowana przeze mnie jest dobrą alternatywą dla osób, które wcześniej miały już kontakt z placówkami, w których terapia oparta jest tylko na modelu integracyjnym autorstwa prof. J. Mellibrudy.

 

OFERTA PSYCHOEDUKACJI I/LUB PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ

Terapie grupowe, które organizuję i prowadzę są organizowane wg standardów zaproponowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Grupy mają zazwyczaj charakter otwarty. Chociaż, jak zbierze się grupa ludzi, którzy się uprą i będą za tym stanowić uzasadnione przyczyny, nie ma problemu by powstała grupa zamknięta.

Ilość członków grupy jest zawsze tak dobierana, by zapewnić maksymalny komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo psychiczne klientów. Szczegóły uczestnictwa w grupie zawsze są omawiane indywidualnie.

OFERTA DLA OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU I NIERADZĄCYCH SOBIE Z PEWNYMI UZALEŻNIONYMI ZACHOWANIAMI

W przypadku nadużywania alkoholu, w uzasadnionych przypadkach, tzn. niezdiagnozowaniu zaawansowanego uzależnienia (wg najnowszych kryteriów DSM-5) i jeszcze kilku innych uwarunkowań, można spróbować terapii nastawionej na ograniczenie picia i/lub redukcję szkód wynikających z nadużywania alkoholu. Podobnie jest z pewnymi uzależnionymi zachowaniami, np.: korzystanie z komputera, Internetu, objadanie się słodyczami, itp..

 

OFERTA DLA SZKÓŁ, INSTYTUCJI POZARZĄDOWYCH, PARAFII itp.    

Prowadzenie psychoedukacji, szkoleń, wykładów, warsztatów w zakresie aktualnej wiedzy nt uzależnień, funkcjonowania rodziny z problemem uzależnień, przemocy domowej, praktyczna wiedza z zakresu pomagania takim osobom, profilaktyka.

 

* * * * *

CENNIK

Sesja psychoterapii indywidualnej w moim domowym gabinecie, zarówno dla osób uzależnionych, jak i współuzależnionych kosztuje 100 zł i trwa około 50÷55 min. Podobnie jest w przypadku osób będących w programie ograniczania picia. Terapia par kosztuje 150 zł i trwa 90 min. Ilość sesji terapeutycznych i częstotliwość spotkań wynika z obranego przez klienta celu i z stworzonego wspólnie z nim indywidualnego planu psychoterapii.

Stawki psychoterapii w Centrum Psychoterapii Mental Solutions w Katowicach podane są na stronie Internetowej poradni https://mentalsolutions.pl/cennik/.

Jeżeli chodzi o prowadzenie szkoleń, warsztatów czy wykładów dla instytucji zainteresowanych problematyką uzależnień, to sugerowana roboczogodzina wynosi 100 zł.

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI

W przypadku terapii w Piekarach Śląskich płatności zasadniczo przyjmowane są przelewem, najlepiej przed umówionym terminem wizyty na rachunek: 94 1050 1621 1000 0097 1225 0860. W tytule płatności proszę wpisać nazwę oferty, np. psychoterapia indywidualna, psychoterapia par itp.. Po dokonaniu płatności proszę o potwierdzenie dokonania wpłaty sms-em (504-092-289). Płatności gotówką są również możliwe, jednakże po wcześniejszym ustaleniu warunków regulowania tego rodzaju płatności.

Proszę też o podanie danych do faktury.

W Centrum Psychoterapii Mental Solutions w Katowicach płatności dokonuje się bezpośrednio w poradni.