Źródła naukowe oferowanej terapii

źródła naukowe oferowanej terapii

Trzon terapii, którą proponuję moim klientom oparty jest na poznawczo-behawioralnym modelu leczenia uzależnień autorstwa Aarona T. Becka i jego współpracowników. Drugą koncepcją z której korzystam to popularny w naszym kraju model Integracyjnej Psychoterapii Uzależnień pomysłu prof. Jerzego Mellibrudy, stosowany w większości – by nie powiedzieć, że we wszystkich – ośrodkach i poradniach uzależnień w naszym kraju. Terapia ta szczególnie dobrze sprawdza się na początkowym etapie leczenia, w którym klient przede wszystkim powinien nauczyć się radzić z głodem substancji psychoaktywnej, od której jest uzależniony, bądź zachowaniem, które go zniewala (np. hazard) i poszukać motywacji do podjęcia wysiłku wychodzenia z uzależnienia.

Kiedy klient/klientka potrafi już jakiś czas utrzymywać abstynencję i w miarę dobrze radzi sobie z objawami w/w głodu, a w przypadku osób współuzależnionych, sytuacja jest na tyle już adekwatna do okoliczności życiowych, to pojawia się możliwość pracy psychoterapeutycznej na wyższym poziomie. Wtedy powyższą psychoterapię szeroko uzupełniam lub w niektórych, uzasadnionych przypadkach w ogóle zastępuję elementami logoteorii i logoterapii Victora E. Frankla, psychoterapii egzystencjalnej w wydaniu Irvina D. Yaloma, teorii systemów rodzinnych Murraya Bowena i terapii narracyjnej, której trzon opiera się na stwierdzeniu autora tej koncepcji Michaela White’a, że TO KAŻDY CZŁOWIEK JEST EKSPERTEM, JEŻELI CHODZI O WŁASNE ŻYCIE.

Te cztery modele terapii doskonale korespondują ze sobą i są często wykorzystywane przez specjalistów od uzależnień, współuzależnienia i terapii rodzin z problemem uzależnienia. Dobrze powiązane i odpowiednio dobrane elementy tych podejść terapeutycznych, pozwalają klientom sięgnąć głębiej w swoje życie i zacząć porządkować jego obszary, jeżeli stwierdzą, że taka korekta jest potrzebna. Na tym etapie też proponuję – o ile jest taka możliwość – włączyć w terapię osobę, z którą klient tworzy związek. Zgadzam się tu bowiem z sugestiami autorów powyższych koncepcji, że zdrowe małżeństwo/partnerstwo, to zdrowa rodzina, a więc każdy jej członek.

Dla osób, które wolą bardziej duchowe podejście do życia i swoich problemów, proponuję terapię opartą na filozofii Anonimowych Alkoholików (elementy programu Minnesota – pierwsze trzy Kroki Anonimowych Alkoholików) i duchowości ignacjańskiej (12 Kroków AA jest zdumiewające podobne do tzw. Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli – notabene, bardzo ciekawa propozycja terapii). Oczywiście terapia ta – co jest bardzo ważne – to nie tzw. sponsoring, w rozumieniu Anonimowych Alkoholików. Terapia zasadniczo różni się od sponsoringu, co nie znaczy, że którekolwiek jest lepsze od drugiego.

Jako, że z wykształcenia jest pedagogiem i to takim specyficznym, bo resocjalizacji, uznaję i tak zresztą czynię, że na każdym etapie terapii potrzebna jest WIEDZA, której moim klientom nie zabraknie, bo w sesje terapeutyczne wplatam zajęcia psychoedukacyjne. Moje wcześniejsze doświadczenia z pracy zarówno tej profesjonalnej jak wolontariackiej, pokazują, jak mało ludzie wiedzą o uzależnieniach. Cała praktycznie wiedza o uzależnieniu i wychodzeniu z nałogu, bazuje na powszechnie „obowiązujących” mitach i fałszywych stwierdzeniach oraz niekoniecznie zdroworozsądkowych sugestiach tych „wszystkowiedzących”. W dobie szybko postępującej nauki, pozyskiwanie aktualnej wiedzy o swojej chorobie, jest jednym z kluczowych elementów leczenia i zdrowienia. Pomoc w dostarczaniu i przyswajaniu tej wiedzy, to dobrze sprawdzony element mojej oferty psychoterapeutycznej. Co ciekawe, ale nie wszyscy terapeuci mają czas na aktualizację wiedzy, o chorobach, które leczą?! Oczywiście uzyskaną przez klienta wiedzę będę pomagał mu wprowadzać w życie. Sama wiedza nie wystarczy – aczkolwiek jest konieczna – by uporać się z mechanizmami choroby klienta i siłami, która rządzą jego systemem rodzinno-społecznym.

AKTUALNA WIEDZA NAUKOWA O UZALEŻNIENIACH I SYSTEMIE RODZINNO-SPOŁECZNYM, W KTÓRYM ŻYJE KLIENT/KLIENTKA, POŁĄCZONA Z ODDZIAŁYWANIEM PSYCHOTERAPEUTYCZNYM, DAJE BARDZO DOBRE EFEKTY W POSTACI ZDROWIENIA, NIE TYLKO OSOBY UZALEŻNIONEJ, ALE NIEJEDNOKROTNIE CAŁEJ RODZINY!