O mnie

O mnie

Jacek Adam Wyciślok – Specjalista Psychoterapii Uzależnień (certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1845), Instruktor Terapii Uzależnień (certyfikat PARPA nr 230) i magister pedagogiki resocjalizacyjnej.

Profesjonalną pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym zajmuję się od 2004 roku. Przez 14 lat pracowałem w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia “Altermed” w Katowicach. Mam też doświadczenie pracy w prywatnym stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień. Obecnie przyjmuję prywatnie w Centrum Psychoterapii MENTAL SOLUTIONS w Katowicach przy ul.  Słowackiego 10/4 i w niektórych przypadkach w domowym gabinecie w Piekarach Śląskich.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową zarówno z osobami uzależnionymi, jak i współuzależnionymi. Organizuję różne szkolenia i prowadzę wykłady w tematyce uzależnień i współuzależnienia. Mam też kilkuletnie doświadczenie pracy z młodzieżą i dziećmi, gdzie w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, współpracowałem kilka lat z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Problem uzależnienia i współuzależnienia znam nie tylko z uczelni, ale i z autopsji. Zaznaczę tu tylko, że wiem jak trudny jest proces wychodzenia z uzależnienia, ale wiem też, jak wielokroć trudniejszy jest proces odzyskiwania i scalania rodziny. Nie udałoby się to – i tu nie ma żadnych wątpliwości – gdyby nie wysiłki mojej nieocenionej małżonki, która zainicjowała cały cykl wydarzeń, który sprawił, że dziś jestem w tym, a nie innym miejscem w moim życiu. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale w kontakcie indywidualnym gotów jestem podzielić się własnymi doświadczeniami.